Archive for December, 2009

Cum iubeşti tu, femeie?

Posted in Poems with tags , , on 31-December-2009 by Cosmin

Cum iubeşti tu, femeie?
De eşti mereu precum o cheie
Ce imi deschizi atâtea porţi,
Plăceri ispititoare să imi araţi…

Cum iubeşti tu, femeie?
De eşti mereu o atipie
Ce mă surprinzi adesea miraculos
Într-un mod tandru şi dureros.

Cum iubeşti tu, femeie?
De eşti mereu o flacără vie
În drumurile mele obscure
Luminându-mi a mea cărare…